პროექტის საქმე

ტემპერატურის მგრძნობიარე კაბელის შემთხვევა

წყლის ნისლის საქმე

პროექტის ვიდეო