ხაზოვანი სითბოს დეტექტორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მკაცრ გარემოში. სისტემას აქვს ძლიერი ადაპტაციისა და მაღალი ხარისხის შესრულების მახასიათებლები. იგი ფართოდ გამოიყენებოდა სამრეწველო და კომერციულ პროექტებში.